Home » Angli T Spisovatel Kn Ek Pro D Ti: Clive Staples Lewis, Lewis Carroll, Rudyard Kipling, Ian Fleming, Joanne Rowlingov , Gerald Durrell by Source Wikipedia
Angli T Spisovatel Kn Ek Pro D Ti: Clive Staples Lewis, Lewis Carroll, Rudyard Kipling, Ian Fleming, Joanne Rowlingov , Gerald Durrell Source Wikipedia

Angli T Spisovatel Kn Ek Pro D Ti: Clive Staples Lewis, Lewis Carroll, Rudyard Kipling, Ian Fleming, Joanne Rowlingov , Gerald Durrell

Source Wikipedia

Published August 6th 2011
ISBN : 9781232822653
Paperback
30 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 29. Kapitoly: Clive Staples Lewis, Lewis Carroll, Rudyard Kipling, Ian Fleming, Joanne Rowlingov, Gerald Durrell, Arthur Ransome, Leon Garfield, Eleanor Farjeonov, Humphrey Carpenter, Beatrix Potter, Edward Lear, JacquelineMoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 29. Kapitoly: Clive Staples Lewis, Lewis Carroll, Rudyard Kipling, Ian Fleming, Joanne Rowlingov, Gerald Durrell, Arthur Ransome, Leon Garfield, Eleanor Farjeonov, Humphrey Carpenter, Beatrix Potter, Edward Lear, Jacqueline Wilsonov, Kate Thompsonov, Alexander McCall Smith, Alan Alexander Milne, Nick Arnold, Nick Sharratt. V atek: Clive Staples Lewis (29. listopadu 1898, Belfast - 22. listopadu 1963, Oxford), zn m jako C. S. Lewis nebo pod p?ezd vkou Jack, byl irsk spisovatel, jeden z nej sp n?j ch autor? modern britsk historie. Je zn m d ky sv mu d lu z oblast st?edov?k literatury, k?es?ansk apologetiky, liter rn kritiky a beletrie. Jeho v sou?asnosti nejzn m?j m d lem je s rie knih Letopisy Narnie. Byl bl zk m p telem J. R. R. Tolkiena, autora P na prsten?. Oba auto?i byli v?d mi postavami mezi profesory anglick ho jazyka na univerzit? v Oxfordu a neform ln oxfordsk liter rn skupiny zvan Inklings. Podle sv ch memo r? Zasko?en radost byl Lewis po sv m narozen pok?t?n v irsk anglik nsk c rkvi, ale v dob? sv ho dosp v n od v ry odpadl. Pod vlivem Tolkiena a dal ch p tel se ve v?ku kolem 30 let znovu obr til ke k?es?anstv a stal se laikem anglik nsk c rkve. Obr cen v znamn? ovlivnilo jeho d lo a jeho rozhlasov po?ad o k?es?anstv vys lan za v lky vyvolal vlnu nad en . V pozd?j m obdob ivota se o enil s americkou spisovatelkou Joy Greshamovou, kter o ?ty?i roky pozd?ji ve v?ku 45 let zem?ela na rakovinu kosti. Lewisova d la byla p?elo ena do v ce ne 30 jazyk? v?etn? ?e tiny a ka d rok se jich prodalo v ce ne milion v tisk?. Knih ze s rie Letopisy Narnie se dosud prodalo v ce ne 100 milion? v tisk?. N?kter Lewisova d la byla zpracov na jako divadeln nebo filmov adaptace, z nich nejv znamn?j je filmov zpracov n Lva, ?arod?jnice a sk n? z produkce The Walt Disney Company, kter bylo uvedeno v roce 2005. Z jeho k?es?ansk ch d?l dos hly velk ho sp?chu a celosv?tov popularity nap?. Rady zku ...